دبستان شکوفه های دانش

درباره ما

درباره ی ما
برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، ك

درباره ی ما برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، ك

ادامه

آخرین پست سایت

برگزاري دومين همايش از همايش هاي شكوفه هاي دانش مبني بر آشنايي با جديدترين روش آموزش

برگزاري دومين همايش از همايش هاي شكوفه هاي دانش مبني بر آشنايي با جديدترين روش آموزش

بیشتر بخوانید.

تدریس درس علوم

تدریس درس علوم (برای جشن اماده شویم )کلاس دوم.

تدریس درس علوم (برای جشن اماده شویم )کلاس دوم.
دیدن گالری